Je bekijkt nu Telepathische wisselwerking

Telepathische wisselwerking

Telepathische wisselwerking overal in het heelal

Telepathische wisselwerking vinden we overal in het heelal. En willen we in zijn algemeenheid iets begrijpen van de werking van telepathie, dan is kennis van het etherische lichaam noodzakelijk, evenals het besef dat we naast ons eigen etherische lichaam ook te maken hebben met dat van onze planeet, van het zonnestelsel waarvan ons stelsel er één is, en met het uitgebreide etherische lichaam van het heelal waarin we geplaatst zijn. Telkens zien we een eenheid die deel uitmaakt van een weer grotere eenheid.

Elke eenheid is een integrerend deel van een grotere eenheid

Wanneer we uitgaan van het etherlichaam van de mens, dan zien we dat het een integrerend deel is van dat van de mensheid. Deze eenheid is door middel van haar etherlichaam weer een integrerend deel van het energielichaam van onze planeet aarde, die zo ook verbonden is met de andere planeten. Alle samen vormen die dan, met de zon inbegrepen, het etherische lichaam van ons zonnestelsel. Dit zonnestelsel is dan nog eens verbonden met de energie van de zes zonnestelsels die, met het onze, een kosmische eenheid vormen. Uiteindelijk komen we uit bij de grootste eenheid: die van de ruimte, waarvan de etherische lichamen van alle sterrenbeelden, zonnestelsels en planeten de samenstellende delen zijn. Binnen deze wezenlijke eenheid gaan stromen van energie over en weer, zij vermengen zich en grijpen in elkaar door het hele lichaam van het universum heen.

De substantie van het heelal draagt de naam ether

De reden dat we de energielichamen etherisch noemen komt voort uit het feit dat voor de substantie van het heelal de algemene term ether wordt gebruikt. Deze substantie, die, naar ik begrepen heb, ook in de wetenschap bekend staat als ether, is de oceaan van energieën die met elkaar in verbinding staan en met elkaar dat ene samengestelde lichaam vormen. Hierdoor zijn wij als menselijk wezen van oorsprong verbonden met alles dat door middel van het etherlichaam bestaat en dat in werkelijkheid niets anders is dan energie. Zo zijn wij van nature telepathisch en wordt ons denken constant beïnvloed. Als dit op het mentale gebied gebeurt, hebben we het over ideeën, begrippen, filosofieën en ideologieën. Als het op het emotionele of astrale gebied plaatsvindt zien we de godsdienst, de mystiek en de persoonlijke verlangens.

Verschillende typen telepathisch werk

Uit bovenstaande blijkt dat er verschillende typen telepathisch werk bestaan. Om te beginnen hebben dieren, onontwikkelde mensen en niet zelfstandig denkenden vaak telepathische ervaringen, die door het zonnevlechtcentrum werken. Bij de mens ligt de verbindingslijn tussen de zonnevlecht van de ene persoon en die van de andere. Dit wordt om die reden instinctieve telepathie genoemd en heeft altijd met gevoel te maken. Het zijn de uitstralingen van de zonnevlecht, in de dierenwereld het instinctbrein, die ten grondslag liggen aan hoe bijvoorbeeld een vlucht vogels en een school vissen zo wonderschoon synchroon vliegen en zwemmen. Dit soort telepathische communicatie is tevens een kenmerk van het dierlijke lichaam van de mens, met als beste voorbeeld de telepathische verbinding tussen een moeder en haar kind.

Ons denkvermogen, de verbinding tussen ziel en brein

Een andere vorm van telepathisch werk is die van denkvermogen naar denkvermogen. We zien een zuivere wisselwerking ontstaan wanneer we emotie en gevoel, evenals te sterke verlangens kunnen uitschakelen, waardoor we, hoe meer we daarin geoefend zijn, steeds nauwkeuriger gaan werken. Ons denkvermogen, de verbinding tussen de ziel en ons brein, stelt ons dan in staat ideeën via de intuïtie waar te nemen, idealen te verspreiden en mentale begrippen of gedachtevormen op te bouwen, die we langs telepathische weg op de denkvermogens van anderen kunnen afdrukken of overbrengen. Zo bereiken we door onze geestelijke groei een dermate omvangrijke uitstraling dat we een grotere kracht ten goede in beweging kunnen brengen via de telepathische wisselwerking tussen ziel en ziel.

Telepathisch groepswerk

Deze vorm van telepathie is bedoeld voor het groepswerk van de nieuwe tijd. We zien nieuw samengestelde groepen met als meest opvallende kenmerk dat ze geen uiterlijke organisatie nodig hebben om de groep bij elkaar te houden, omdat de innerlijke samenvoeging van gedachten en de telepathische wisselwerking dat doen. Wanneer we kunnen voelen, denken en werken als een volkomen eenheid met verschillende persoonlijkheden en één ziel, zullen we met groot en omvattend begrip krachtig samenwerken. We zullen als leden van zo’n groep in zijn geheel reageren op dezelfde geestelijke, mentale en menselijke denkbeelden, omdat we gezamenlijk op een bepaalde trilling zijn afgestemd. En het is de gelijkheid van trilling die samenhang veroorzaakt, waardoor we functioneren als een telepathische eenheid, die een en dezelfde gedachtestroom hanteert. Het is via het groepsetherisch lichaam, zorgvuldig door de groep opgebouwd, dat gerichte energie-indrukken, door middel van telepathische wisselwerking, ontvangen en doorgegeven worden om deze krachten in de wereld tot werking te laten komen.

Titia ten Bosch

Pionier en auteur op het gebied van klank in relatie met bewustzijn - Mediator tussen kosmos en aarde. Initiator AVERANA-KLANK

Geef een reactie