Je bekijkt nu Van schokreactie tot bewustzijnssprong

Van schokreactie tot bewustzijnssprong

Het moment van bewustwording

Van schokreactie tot bewustzijnssprong, de titel van dit artikel, is uit het leven gegrepen. Ieder mens ondervindt wel eens een schokervaring die inzicht geeft in de gang van zijn leven. We kennen allemaal wel de kleine innerlijke schokjes wanneer ons ineens een licht opgaat of ons plotseling van iets bewust worden. Zo’n schokreactie heeft een bijsturend, blijvend effect op onze staat van bewustzijn. Het moment van bewustwording blijft ons in lengte van dagen helder voor de geest staan en helpt ons op de juiste momenten eraan herinneren hoe we onze vernieuwde visie in het dagelijkse leven kunnen inzetten. De innerlijke schokreactie zorgt voor een confrontatie met onszelf, waaruit bewustwording voortvloeit die de richting op onze ontwikkelingsweg bijstuurt of bevestigt.

Plotselinge gewaarwording

De relatie tussen een schokreactie en een bewustzijnssprong kan op de meest onverwachte momenten in ons dagelijkse leven, waar we ons ook bevinden, zichtbaar worden. Het is in een fractie van een seconde dat we een lichte schok ervaren bij een plotselinge gewaarwording van inzicht in onszelf, die ons heel subtiel innerlijk wakker schudt waardoor we ons bewust worden van de een of andere noodzakelijkheid die ons helpt de juiste richting op onze innerlijke levensweg te blijven volgen.

Uit eigen ervaring geput

Om dit gegeven te illustreren put ik uit mijn eigen ervaringen en kies voor drie voorbeelden van een schokreactie die een duidelijke bewustzijnssprong teweegbrengt. In grote lijnen ervaar ik mijn leven als vloeiend en harmonieus met veel geboden kansen die ik telkens met beide handen aangrijp. Door deze levenshouding is, in mijn geval, heel duidelijk in welke richting ik heb te gaan in dit leven en zijn het die kleine innerlijke schokjes die ervoor zorgen dat ik de juiste koers kan blijven varen.

Eerste voorbeeld

Het eerste voorbeeld speelt zich af tegen het eind van mijn freelance-zangerescarrière in de jaren-80 van de vorige eeuw. Ik ben een van de backing vocals van een artiest die bekend staat als de eerste in Nederland met een grote show in een immens groot sportpaleis voor een gigantisch groot publiek. Het is het derde jaar op rij, dat de beroemde Nederlandse zanger, in hetzelfde sportpaleis, zijn Amerikaans aandoende muziekspektakel geeft. De showeffecten evenals het achtergrondkoor zijn door zijn drang naar groot, groter, grootst, in aantal gegroeid en deze keer mag het koor, waar ik weer deel van uitmaak, met één nummer, van de achtergrond op de voorgrond treden. Dan gebeurt er iets opmerkelijks binnen de groep. Zoals eerst de aandacht voornamelijk bij de te zingen partijen ligt en iedere stem gelijkwaardig is aan de andere, verandert de sfeer volledig. Bij enkelen komen eerzucht en persoonlijke prestatiedrang voorop te staan en worden ineens de naam, de kleding, het kapsel en allerlei andere uiterlijke zaken belangrijker dan de gezamenlijke muzikale bijdrage. In die waargenomen verandering schuilt voor mij niet zozeer de schokervaring, deze is eerder een bevestiging dat het werk als soloartiest zo makkelijk door uiterlijkheden overschaduwd kan worden, wat bij het afwisselende freelancewerk veel minder het geval is. Nee, de schokervaring zit hem meer in het feit dat in de kleedkamers alleen nog maar gesproken, zeg maar geklaagd wordt over die uiterlijkheden en ik hoor mijzelf op een gegeven moment gewoon meezeuren. In een flits besef ik dat ik me laat meetrekken in de heersende ontevredenheid over dingen die er zo weinig toe doen, en…. welk effect dat op me heeft. De schokreactie zet me flink aan het denken en doet me inzien, dat deze houding tot niets leidt. Deze ‘waarschuwing’ neem ik serieus en het inzicht helpt mij vanaf dat moment in elke minder aangename situatie het goede te zien. Zo wordt elke onaangenaam lijkende omstandigheid een zinvolle en bemoedigende confrontatie met mijzelf, waarna ik verrijkt en opgewekt weer verder ga.

Tweede voorbeeld

Het tweede voorbeeld doet zich voor in de beginperiode van de ontwikkeling en het gebruik van de toepassingen van klankzang. Mijn aandacht ligt voornamelijk bij het onderzoeken van wat helen door klanken doet, en al die ervaringen die ik daarbij opdoe gaan gelijk op met het gretig lezen van alles over esoterie. In die tijd geniet ik van de werelden die voor mij opengaan door het beoefenen van klankzang, meditatie en studie: ik ben een tevreden, met graagte levend mens. Dan lees ik, in een van de esoterische boeken die ik bestudeer, over de ‘gekerkerde ziel’. Dat mijn ziel gekerkerd zou zijn kan ik echter niet rijmen met mijn enthousiaste perceptie van het leven op dat moment. Deze tweede schokervaring is de aanleiding alles te willen weten over de ziel in relatie tot helen door klanken. Aanhoudende ondervinding en studie hierover brengen me naar de volgende ervaring.

Derde voorbeeld

Het derde voorbeeld is wat recenter en draagt bij aan waar ik nu ben. Heldere openbaringen met daaruit voortvloeiend bewustzijn zijn het gevolg van onderhand jarenlang energiewerk. In die jaren wordt steeds meer duidelijk hoe klankzang werkt op onze bewustzijnsontwikkeling en dat nu juist het bewustzijn (de ziel) de aanjager is van de helende werking. Gaandeweg alle bevindingen en ontdekkingen begin ik me al enigszins af te vragen hoe ik die optimaal kan inzetten, anders dan bij klankzangsessies en klankbelevingen. Het woord klankzang is onderhand door anderen, die werken met klank en stem, in gebruik genomen, het aanbod is groot. Maar door de derde schokervaring is mij opnieuw duidelijk wat me te doen staat. Ik lees over zeven esoterische geneeswijzen, gerelateerd aan de zeven stralen of energiestromen (zie zeven typen mensen in één mensheid), dat nu net deze, die ik volledig herken als de toepassing die ik hanteer, pas aan het einde van deze eeuw in gebruik zal worden genomen. Het hoe en waarom laat ik voor nu achterwege, ik kom daar in een ander artikel op terug, en eindig met te zeggen, dat ik me door het laatste schokeffect bewust ben geworden van de noodzaak met geduld alle voorbereidingen te treffen die nodig zijn om deze esoterische geneeswijze met de daarbij behorende nieuwe inzichten en kennis te ontwikkelen in samenwerking met academici. Mijn aandeel daarin is door middel van klankzang de relatie tussen klank en bewustzijn – de wetenschap van de ziel – onder de aandacht te brengen van wetenschappers die bereid zijn zich in te zetten voor vooruitstrevend innovatief onderzoek, zodat we in samenwerking op zijn minst al kunnen zaaien, opdat uiteindelijk de mensheid zal oogsten (zie verhandeling over klankzang).

Titia ten Bosch

Pionier en auteur op het gebied van klank in relatie met bewustzijn - Mediator tussen kosmos en aarde. Initiator AVERANA-KLANK

Geef een reactie