Je bekijkt nu Zeven wegen leiden terug naar eenheid

Zeven wegen leiden terug naar eenheid

Zeven bewustzijnstoestanden op zeven frequentieniveaus

Zeven wegen leiden terug naar eenheid, naar het centrum waaruit wij voortkomen en uiteindelijk weer naar terugkeren. Vanuit de een, via de drie, zijn er zeven typen differentiaties waardoor wij mensen beïnvloed worden. Dit maakt ons tot een zevenvoudig wezen dat in staat is tot zeven bewustzijnstoestanden op zeven verschillende frequentieniveaus. Deze bieden ons de mogelijkheid te evolueren en bewust te worden van alle gebieden waarop we, bewust of onbewust, werken. We zijn een zevenvoud, en we hebben als doel begrip te krijgen van al die vormen van bestaan, om vervolgens de specifieke eigenschappen ervan tot uitdrukking te brengen, en ons op alle gebieden vrij te bewegen. Als op zichzelf staande individuen manifesteren we ons door middel van zeven straalsoorten. Deze zeven scheppende krachten staan in verbinding met de zeven energiecentra in het etherische lichaam, die ook in de holten in de hersenen hun plaats hebben, en met de overeenkomstige zeven grote klieren, die, zoals al eerder vermeld, de toestand van onze psyche en vorm bepalen.

Geest, Ziel en Lichaam

Laten we bij het begin beginnen, bij de een: de energie of het leven van een groot kosmisch bestaan incarneert door middel van een zonnestelsel. Ons zonnestelsel, een van de zeven, is zodoende het lichaam of de vorm van een groots kosmisch drievoudig wezen. Alle vormen in het zonnestelsel maken deel uit van deze centrale energie, wat betekent dat in iedere vorm, dus ook in ons menselijke wezens, drie aspecten aanwezig zijn. Wij zijn zowel Geest, Ziel als Lichaam. Geest, ook wel monade genoemd, is de een, en binnen die eenheid bevinden zich weer drie eenheden die gekleurd worden door drie soorten energie. We spreken over de drie in de een en de een in de drie oftewel de drie-eenheid. De wezenlijke eenheid van de mens, de een, komt in incarnatie via de uitstroming van de energie van Wil, Liefde of Intelligentie, die met elkaar in verbinding en onderlinge wisselwerking zijn. Deze drie hoofdstralen vormen met vier onderstralen zeven stromen, die de zeven zielensoorten binnen ons zonnestelsel worden genoemd. De ziel of het bewustzijnsaspect is verantwoordelijk voor de differentiatie en de oneindigheid hiervan. De menselijke ziel, waarover we het hier gaan hebben, bestaat uit de synthese van stoffelijke energie (lichaam) – gekenmerkt door intelligent bewustzijn (ziel) – plus geestelijke energie (geest) – gekarakteriseerd door een van de zeven stralen.

Op weg naar eenheid

We zijn nu allemaal op onze weg terug naar eenheid, waarop we, aan het eind van de reis, van de zeven, via de drie, opgaan in de een. Er zijn, afhankelijk van ons punt van evolutie, op zijn zachtst gezegd nogal wat incarnaties nodig voor we de zeven keer zeven bewustzijnsgebieden weten te beheersen. Maar een begin wordt gemaakt wanneer ziel en persoonlijkheid enigszins een functionerende eenheid vormen, en onze persoonlijkheid iets ontvankelijker wordt voor de besturende intelligente liefde van de ziel. In deze toestand kan die namelijk onze persoonlijkheid instrueren hoe we onze aangeboren aard het beste kunnen uitdrukken.

Ziel versus persoonlijkheid

Als voorbeeld nemen we de mensen die reageren op de eerste straal van Wil of Macht. Overal in de wereld en in onze naaste omgeving zien we wel mensen met de duidelijk herkenbare eigenschappen van deze eerste straal. Eerst zien we de kenmerken van de mens onder zielenleiding, met daarna de minder prettige uitwerking van deze straal bij de mens die meer leeft vanuit zijn persoonlijkheid. De door de ziel geleide mens vertoont de bijzondere kenmerken van kracht en moed, is standvastig, gaat voor waarheid, heeft de kracht te regeren, en is een geboren leider met een groot begrip voor grote vraagstukken. Heeft de persoonlijkheid nog de overhand, dan zien we hoe de persoon zelfzuchtig en vaak liefdeloos reageert op de energie van de eerste straal. Bij deze mensen staat de drang om te overheersen en zelfzuchtig macht uitoefenen op de voorgrond, zij zijn sterk en koppig, en gaan, nietsontziend en veel kapotmakend, recht op hun doel af. Deze voor ons wel herkenbare eigenschappen zien we duidelijk aan de ene kant bij de geïnspireerde wereldleider en aan de andere kant bij de heersende dictator.

Eén energie, twee uitwerkingen

Een ander voorbeeld is de mens op de zesde straal, waarbij de meest op de voorgrond tredende psychologische reactie die van heftigheid en fanatisme is. Kortzichtigheid, verblinding, de neiging moeilijkheden bij anderen te veroorzaken, geen vertrouwen hebben in andermans motieven en alleen het eigen standpunt zien, zijn de kenmerken van de emotionele op de persoonlijkheid gerichte mens met zijn eigen fanatieke idealisme, waar hij niet van los kan komen. We kunnen vermoeden dat deze eigenschappen van de zesde straal, wanneer de afgescheiden mens daarop reageert, deel uitmaken van de oorzaak van het extremisme en terrorisme in de wereld van vandaag. De door de ziel geleide zesde-straalmens reageert echter op een totaal andere wijze: het idealisme is gericht en omvattend geworden, er is waardering voor het gezichtspunt van anderen, er is bereidheid anderen hun eigen gekozen weg te laten gaan, de middenweg wordt gevonden, en het gaat nu om vrede en niet meer om oorlog. De aandacht is niet meer gericht op het deel, maar op ons aller welbevinden, op het welzijn van het geheel.

Mogelijkheden tot kennis en bewustzijn

Deze in de wereld nog veel voorkomende persoonlijkheidsreacties op de straalenergieën worden tegenwoordig al meer zichtbaar geneutraliseerd en getransformeerd door de aan de tweede straal verbonden esoterisch bouwende groepen. Deze tweede straal is de kosmische hoofdstraal van Liefde-Wijsheid en de toekomstige grondtoon van dit zonnestelsel. De tweede straal houdt verband met visie en licht, met liefde als een vorm van rechtvaardigheid die de balans kan terugbrengen en met de uit het hoger bewustzijn voortkomende wijsheid, die zichtbaar wordt wanneer de intelligentie van de persoonlijkheid is verenigd met de liefde van de ziel. De energieën van de tweede straal bieden ons mensen de mogelijkheden tot kennis en bewustzijn, die in deze chaotische tijden zo hard nodig zijn om het tij te kunnen keren. 

Titia ten Bosch

Pionier en auteur op het gebied van klank in relatie met bewustzijn - Mediator tussen kosmos en aarde. Initiator AVERANA-KLANK

Geef een reactie