Zeven wegen leiden terug naar eenheid

Zeven wegen leiden terug naar eenheid

Zeven wegen leiden terug naar eenheid, het centrum waaruit wij voortkomen en naar terugkeren. Vanuit de een, via de drie, zijn er zeven typen differentiaties waardoor wij mensen beïnvloed worden. Dit maakt ons tot een zevenvoudig wezen dat in staat is tot zeven bewustzijnstoestanden, die het ons mogelijk maken bewust te worden van alle gebieden waarop we, bewust of onbewust, werken. We zijn een zevenvoud, en we hebben als doel begrip te krijgen van al die vormen van bestaan, om vervolgens de specifieke eigenschappen ervan tot uitdrukking te brengen, en op alle gebieden vrij te werken. Als op zichzelf staande individuen manifesteren we ons door middel van zeven straalsoorten, en deze zeven scheppende krachten staan in verbinding met de zeven energiecentra in het etherisch lichaam, die ook in de holten in de hersenen hun plaats hebben, en met de overeenkomstige zeven grote klieren, die, zoals al eerder vermeld, de toestand van onze psyche en vorm bepalen.

Laten we bij het begin beginnen, bij de één: de energie of het leven van een groot kosmisch bestaan incarneert door middel van een zonnestelsel. Ons zonnestelsel, een van de zeven, is zodoende het lichaam of de vorm van een groots kosmisch wezen en is drievoudig. Alle vormen in het zonnestelsel maken deel uit van deze centrale energie, wat betekent dat in iedere vorm, dus ook in ons menselijke wezens, drie aspecten aanwezig zijn. Wij zijn zowel Geest, Ziel als Lichaam. Geest, ook wel monade genoemd, is één, en binnen die eenheid bevinden zich weer drie eenheden die gekleurd worden door drie soorten energie. We spreken over de drie in de één en de één in de drie oftewel de drie-eenheid. De wezenlijke eenheid van de mens, de één, komt in incarnatie via de uitstroming van de energie van Wil, Liefde of Intelligentie, die met elkaar in verbinding en onderlinge wisselwerking zijn. Vervolgens verdelen deze zich op hun beurt in zeven stromen, die de zeven zielensoorten binnen ons zonnestelsel worden genoemd. De ziel of het bewustzijnsaspect is verantwoordelijk voor de differentiatie en de oneindigheid ervan. De menselijke ziel, waarover we het hier gaan hebben, bestaat uit de synthese van stoffelijke energie (lichaam), gekenmerkt door intelligent bewustzijn (ziel), plus geestelijke energie (geest), en wordt door het type van één van de zeven stralen gekarakteriseerd.

We zijn nu allemaal op onze weg terug naar eenheid, waarop we, aan het eind van de reis, van de zeven, via de drie, opgaan in de één. Er zijn, afhankelijk van ons punt van evolutie, nog wel wat incarnaties nodig voor we de zeven bewustzijnsgebieden weten te beheersen en we op elk ervan vrij kunnen werken. Maar een begin wordt gemaakt wanneer ziel en persoonlijkheid enigszins een functionerende eenheid vormen, en onze persoonlijkheid iets ontvankelijker wordt voor de besturende intelligentie van de ziel. In deze toestand kan die namelijk onze persoonlijkheid instrueren hoe we onze aangeboren aard het beste kunnen uitdrukken.

Als voorbeeld nemen we de mensen die reageren op de eerste straal van Wil of Macht. Overal in de wereld en in onze naaste omgeving zien we wel mensen met de duidelijk herkenbare eigenschappen van deze eerste straal. Eerst zien we de kenmerken van de mens onder zielenleiding, met daarna de minder prettige uitwerking van deze straal bij de mens die meer leeft vanuit zijn persoonlijkheid. De door de ziel geleide mens vertoont de bijzondere kenmerken van kracht en moed, is standvastig, gaat voor waarheid, heeft de kracht te regeren, en is een geboren leider met een groot begrip voor grote vraagstukken. Heeft de persoonlijkheid nog de overhand, dan zien we hoe de persoon zelfzuchtig en vaak liefdeloos reageert op de energie van de eerste straal. Bij deze mensen staat de drang om te overheersen en zelfzuchtig macht uitoefenen op de voorgrond, zij zijn sterk en koppig, en gaan, nietsontziend en veel kapotmakend, recht op hun doel af. Herkenbare eigenschappen, die we aan de ene kant vinden bij de geïnspireerde wereldleider en aan de andere kant bij de heersende dictator.

Een ander voorbeeld is de mens op de zesde straal, waarbij de meest op de voorgrond tredende psychologische reactie die van heftigheid en fanatisme is. Kortzichtigheid, verblinding, de neiging moeilijkheden bij anderen te veroorzaken, geen vertrouwen hebben in andermans motieven en alleen het eigen standpunt zien, zijn de kenmerken van de emotionele op de persoonlijkheid gerichte mens met zijn eigen fanatieke idealisme, waar hij niet van los kan komen. We kunnen vermoeden dat deze eigenschappen van de zesde straal, wanneer de afgescheiden mens daarop reageert, deel uitmaken van de oorzaak van het extremisme en terrorisme in de wereld van vandaag. De door de ziel geleide zesde-straalmens reageert echter op een totaal andere wijze: het idealisme is gericht en omvattend geworden, er is waardering voor het gezichtspunt van anderen, er is bereidheid anderen hun eigen gekozen weg te laten gaan, de middenweg wordt gevonden, en het gaat nu om vrede en niet meer om oorlog. De aandacht is niet meer gericht op het deel, maar op ons aller welbevinden, op het welzijn van het geheel.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.