Je bekijkt nu Het probleem van uitsluiting

Het probleem van uitsluiting

De geschiedenis

Het probleem van uitsluiting vinden we op alle gebieden en over de hele wereld. Kijken we naar de geschiedenis dan zien we dat godsdiensten zich er al eeuwenlang schuldig aan maken, en dat tegenwoordig deze tactiek zich eveneens op de voorgrond dringt in de politiek. Geld en macht spelen nog zo’n overheersende rol op het wereldtoneel, dat we het probleem van uitsluiting in alle facetten van de samenleving aantreffen, dus ook in de geneeskunde. De oorzaak en de gevolgen hiervan worden in dit artikel nader belicht.

Twee kampen

In de geneeskunde zien we feitelijk twee kampen, die, hoewel de eerste tekenen van toenadering zeker al zichtbaar zijn, niet of nauwelijks bij elkaar kunnen komen. Aan de ene kant staat de orthodoxe geneeskunde, werkend met erkende academische geneesmethoden, en aan de andere kant de proefondervindelijke, zoals alle natuurgeneeswijzen, de behandelwijzen door elektriciteit, licht of kleur, en in de toekomst zeker ook met klank. We worden overspoeld met adviezen van voedingsdeskundigen en vele nu nog alternatief genoemde andere methoden voor het herstellen of bevorderen van onze gezondheid. Allemaal hoopgevende stromingen, die veelal op zichzelf blijven staan, doordat de beoefenaars hiervan zich vaak afzetten tegen de erkende methoden van genezen. De gedegen uitvindingen van de medische wetenschap worden, mede aangewakkerd door het wantrouwen jegens de gevestigde orde met macht door geld, regelmatig veroordeeld door groepen die weigeren hun werk in samenwerking met de gangbare geneeskunde te doen. Ook zijn zij zo overtuigd van de onfeilbaarheid van alleen hun eigen technieken, dat zij de bestaande medische verworvenheden volledig negeren, ook al zijn die van bewezen waarde. Dit en het ontbreken van de nodige kennis van het menselijke lichaam, kunnen in bepaalde gevallen, zoals al vaker is gebleken, in de praktijk zelfs een gevaar voor het welzijn van hun cliënten betekenen. Nu zien we als antwoord hierop dat de streng-orthodoxe medici, die strak handelen naar de letter, tot de aanval zijn overgegaan en op hun beurt, jammer genoeg zonder enig onderscheid, weigeren samen te werken met de beloftevolle pioniers van deze tijd. Met zo’n afwijzende houding van de academisch opgeleide medische sceptici hebben we tegenwoordig alom te maken, waardoor er veel onrust en angst voor veroordeling is ontstaan bij praktiserende artsen die openstaan voor vernieuwende denk- en werkwijzen. Daar komt nog bij dat de macht van de farmaceutische industrie de medische wereld in haar greep houdt en economische belangen te veel het handelen bepalen. Ik blijf er echter heilig van overtuigd dat er heel wat vrijdenkende academici zijn die maar al te graag zouden willen samenwerken met de in aantal groeiende verlichte denkers van deze tijd. Dat zij openstaan voor alle genezers die het belang inzien van het vervolmaken van alles wat we door de eeuwen hebben geleerd over de genezing van het menselijke lichaam. 

De geneeskunde van de toekomst

De geneeskunde van de toekomst kan alleen ontwikkeld worden en uitgroeien tot een volledig complementaire, door het samengaan van de nieuwe proefondervindelijke denkwijzen met de oudere bewezen academische methoden: het gevestigde resultaat van jarenlang zorgvuldig onderzoek en het intelligent gebruik van het menselijke denkvermogen. Willen we nu onbevooroordeeld met elkaar verder kunnen gaan op die nieuwe wegen van benadering, dan dienen de academici op elk gebied het vasthouden aan de letter, evenals aan de alleen op de intellectuele kennis gebaseerde klinische benadering, los te laten, en zullen de pioniers, die durven te vertrouwen op de intuïtief herkende diepere waarden en inzichten, ten volle bereid moeten zijn tot samenwerken. De nieuwe richtingen kunnen niet anders dan de medische wetenschap verrijken, waardoor die in staat wordt gesteld zich verder aan de noden van de tegenwoordige mens aan te passen, wat vervolgens zal leiden tot het terugdringen van het afhankelijk zijn van de machthebbende farmaceutische bedrijven en hun vaak onbetaalbare chemisch geproduceerde middelen. Hebben we ons van elke afhankelijkheid weten te bevrijden, dan worden de inzichten steeds breder dat er ook wegen zijn om een kwalitatief leven te leiden, anders dan het krampachtig en koste wat kost vasthouden aan het leven in een ziek, zwak of opgebrand lichaam, wat we nu doen. Wanneer we hetzelfde geld zouden investeren in kwaliteit van leven, daarbij de natuurlijke selectie een kans geven en accepteren dat we wat minder oud worden, kunnen we een veel tevredener en rijker leven hebben met minder stress en zorgen en met veel meer mogelijkheden en liefde voor elkaar in een wereld van toenemende harmonie. Toch bemoedigend te weten dat deze inzichten komen naarmate ons geestelijke bewustzijn groeit.

Het etherische lichaam, zeven grote energiecentra en bijbehorende klieren

De voornaamste bijdrage aan de terugkeer naar de ondersteuning van de natuurlijke genezingsprocessen kunnen we naar mijn idee in deze tijd leveren door de aandacht te vestigen op de nog niet door de huidige geneeskunde erkende oorzaken van ziekte en slechte gezondheid. Laten we beginnen een algemene basis te leggen door ons bezig te houden met het etherische lichaam dat ons met elkaar en met alles-dat-bestaat verbindt, om tot een grotere kennis te komen van de werking van energie en de rol daarin van het etherische lichaam met de zeven grote energiecentra en hun bijbehorende klieren. Hierdoor zullen we ontdekken dat deze manier van benaderen alles te maken heeft, eigenlijk helemaal overeenkomt, met de al eerder tot een feit uitgegroeide verworven exacte kennis over het fysieke. Hieraan toegevoegd is het in mijn richting van denken, in de esoterische wetenschap, bekend dat ons vaste lichaam eenvoudig een automaat is, beïnvloed en in beweging gebracht door de fijnere lichamen van energie. Het reageert namelijk, afhankelijk van ons punt van evolutie, automatisch op emotionele, mentale of zielsindrukken. En alleen wanneer het feit van het etherische lichaam en de creërende kracht van de geest aangenomen is en het bestaan ervan algemeen erkend wordt als een mechanisme dat geestelijke energie opvangt en overbrengt naar onze uiterlijke vorm, kan een opnieuw wetenschappelijk geformuleerde geneeskunde op een juiste wijze worden aangeboden.

Titia ten Bosch

Pionier en auteur op het gebied van klank in relatie met bewustzijn - Mediator tussen kosmos en aarde. Initiator AVERANA-KLANK

Geef een reactie