Het probleem van uitsluiting

Het probleem van uitsluiting

Het probleem van uitsluiting vinden we op alle gebieden en over de hele wereld. Kijken we naar de geschiedenis dan zien we dat godsdiensten zich er al eeuwenlang schuldig aan maken, en dat tegenwoordig deze tactiek zich zelfs openlijk op de voorgrond dringt in de politiek. Ook treffen we het probleem van uitsluiting aan in de geneeskunde, en de oorzaak en de gevolgen ervan worden in dit artikel nader belicht.

In de geneeskunde zien we feitelijk twee kampen, die, hoewel de eerste tekenen van toenadering zeker al zichtbaar zijn, niet of nauwelijks bij elkaar kunnen komen. Aan de ene kant staat de orthodoxe geneeskunde, werkend met erkende academische geneesmethoden, en aan de andere kant de proefondervindelijke, zoals alle natuurgeneeswijzen, de behandelwijzen door elektriciteit, licht of kleur, en zeker ook met klank. We worden overspoeld met adviezen van voedingsdeskundigen en vele nu nog alternatief genoemde andere methoden voor het herstellen of bevorderen van onze gezondheid. Allemaal hoopgevende stromingen, die veelal op zichzelf blijven staan, omdat de beoefenaars hiervan zich vaak afzetten tegen de erkende methoden van genezen. De gevestigde uitvindingen van de medische wetenschap worden regelmatig veroordeeld door groepen die weigeren hun werk in samenwerking met de erkende geneeskunde te doen. Zij zijn zo overtuigd van de onfeilbaarheid van alleen hun eigen technieken, dat zij de bestaande medische verworvenheden volledig negeren, ook al zijn die van bewezen waarde. Dit en het ontbreken van de nodige kennis van het menselijk lichaam, kunnen in bepaalde gevallen, zoals onlangs weer eens is gebleken, in de praktijk zelfs een gevaar voor hun cliënten betekenen. Nu zien we als antwoord hierop dat de streng-orthodoxe medici, die strak handelen naar de letter, tot de aanval zijn overgegaan en op hun beurt weigeren samen te werken, jammer genoeg zonder enig onderscheid, met de beloftevolle pioniers van deze tijd. Met zo’n afwijzende houding van de academisch opgeleide medische sceptici hebben we tegenwoordig alom te maken, waardoor er veel onrust en angst voor veroordeling is ontstaan bij praktiserende artsen, die openstaan voor vernieuwende denk- en werkwijzen. Ik blijf er echter heilig van overtuigd dat er heel wat vrijdenkende academici zijn die maar al te graag zouden willen samenwerken met de in aantal groeiende verlichte denkers van deze tijd. Dat zij openstaan voor alle genezers die het belang inzien van het vervolmaken van alles wat we door de eeuwen hebben geleerd over de genezing van het menselijk lichaam.

De geneeskunde van de toekomst kan alleen ontwikkeld worden, en uitgroeien tot een volledig complementaire, door samenwerking van de nieuwe proefondervindelijke denkwijzen met de oudere bewezen academische methoden: het gevestigde resultaat van jarenlang zorgvuldig onderzoek en het intelligent gebruik van het menselijk denkvermogen. Willen we nu onbevooroordeeld met elkaar verder kunnen gaan op die nieuwe wegen van benadering, zullen de academici op elk gebied het vasthouden aan de letter moeten loslaten en dienen de pioniers ten volle bereid te zijn tot samenwerken. De nieuwe richtingen kunnen niet anders dan de medische wetenschap verrijken, waardoor die in staat gesteld wordt zich verder aan de noden van de huidige mens aan te passen.

De voornaamste bijdrage die we naar mijn idee in deze tijd kunnen leveren is de aandacht vestigen op de oorzaken van ziekte en slechte gezondheid, die nog niet worden erkend door de huidige geneeskunde. Laten we beginnen een algemene basis te leggen door ons bezig te houden met het etherisch lichaam, om tot een grotere kennis te komen van de werking van energie en vooral hoe die werkt in het etherisch lichaam en de zeven grote energiecentra. Hierdoor zullen we ontdekken dat deze manier van benaderen alles te maken heeft, eigenlijk helemaal overeenkomt met de al eerder verworven exacte kennis over het fysieke, die al uitgegroeid is tot een feit. Hieraan toegevoegd is het in mijn richting van denken, in de esoterische wetenschap, bekend dat ons vaste lichaam eenvoudig een automaat is, beïnvloed en in beweging gebracht door een fijner lichaam van energieën. Het reageert namelijk, afhankelijk van ons punt van evolutie, automatisch op emotionele, mentale of zielenindrukken, en alleen wanneer het feit van het etherisch lichaam aangenomen is en het bestaan ervan algemeen erkend wordt als een mechanisme dat energie overbrengt en zo onze uiterlijke vorm regelt, kan de nieuwe geneeskunde pas, wetenschappelijk geformuleerd, op een juiste wijze worden aangeboden.
Het is de toestand van het etherisch lichaam, die ons vatbaar maakt voor ziekten of ons er juist tegen beschermt.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.