Je bekijkt nu De kunst van genezen

De kunst van genezen

Helende straling op een stroom van liefde

De kunst van genezen is in wezen oordeelkundig gebruik maken van met liefde en kennis gerichte energie. Energieën, die door onze planeet circuleren en het totaal zijn van de zeven stralen, worden bij de kunst van het genezen als helende straling op een stroom van liefde uitgezonden. De straalenergieën zijn de zeven krachten die weer samen de hoofdstraal van Liefde-Wijsheid samenstellen. Deze is de tweede straal van ons zonnestelsel en de overheersende straal van elke planeet binnen dit zonnestelsel. Alle andere straalenergieën zijn om zo te zeggen de hulpverlenende stralen van deze grote kosmische energiestroom. Zij worden onder- of bijstralen genoemd, en staan met de zeven esoterische geneeswijzen in verband. Deze stralen hebben te maken met zowel energie als bewustzijn en ze bepalen de manier waarop we ons uitdrukken. Maar om de straalmethoden of technieken juist te kunnen richten en hanteren is het nodig dat de ziel enigszins de leiding heeft. Het is namelijk de straal van de ziel die de te gebruiken techniek beheerst en bepaalt. De straal van het emotionele en mentale lichaam van de persoonlijkheid, dat het sterkst met de tweede straal is verbonden, is die waardoor de helende energie vanuit de innerlijke mens via het etherische naar het fysieke lichaam stroomt. Daarbij doen alle zeven onderstralen dienst als kanalen.

De taak van de genezer

De taak van een genezer is, zoals het woord al zegt: genezen. Hierbij is het echter van belang te kunnen beoordelen of genezing mogelijk is, of het wel de bedoeling is dat de patiënt zal genezen, want het is evengoed denkbaar dat de genezer met kennis van zaken besluit over te gaan tot hulp bieden bij het stervensproces, dat tot een hogere vorm van genezing leidt. Wat betreft de plotselinge genezingen: die lijken zo nu en dan wel voor te komen, al is daar pas werkelijk sprake van wanneer een genezer, met volle bewustheid van de omstandigheden en de bestaande toestanden, met de juiste techniek heeft kunnen werken. De spontane genezingen, die wij kennen, hebben of te maken met het feit dat de tijd van de zieke nog niet is gekomen, en de eigen ziel het genezingsproces inzet, of dat de hulp van de genezer zo sterk is gebleken dat de zieke het noodzakelijke vertrouwen en de benodigde kracht heeft gekregen om vervolgens zijn eigen genezing te bewerkstelligen.

Straaltechnieken

Nu terug naar de verschillende straaltechnieken, gebruikt in de kunst van genezen. Om enig begrip te krijgen van de eigenschappen van de stralen en de werking van de straaltechnieken in het algemeen, is een zorgvuldige en systematische studie noodzakelijk. Want, zoals ik al eerder schreef: differentiatie zorgt, in tegenstelling tot de overzichtelijkheid van het geheel, nogal voor ingewikkeldheid. Naast dat we in eerste instantie te maken hebben met onze zielenstraal, zijn het ook nog, zolang persoonlijkheid en ziel nog niet als een eenheid functioneren, de stralen van de persoonlijkheid, van ons denkvermogen en die van ons emotionele en fysieke lichaam waar we rekening mee hebben te houden. Voor ons huidige begrip ondoenlijk, lijkt me, en dat is ook de reden dat ik er in het artikel Van schokreactie tot bewustzijnssprong niet dieper op in ben gegaan.

Klankzang en klankbelevingen

Maar na enig speurwerk heb ik me kunnen verdiepen in de straaltechniek, die ik, zonder enige theoretische kennis ervan, al jarenlang hanteer bij de klankzang en klankbelevingen. Het is de techniek van de vierde straal, die telkens van algemene bruikbaarheid blijkt te zijn. Deze straal regeert het vierde natuurrijk, ofwel de mensheid, en al komt de vierde straal binnenkort pas langzaam in incarnatie, is die wel altijd werkzaam waar het de mensheid betreft. De genezer op deze straal (hoewel zulke genezers feitelijk in deze tijd niet bestaan, omdat de vierde straal niet in incarnatie is) geneest in de eerste plaats door gebruik te maken van de geschikte klanken. Voor de vierde straal van Harmonie en Schoonheid geldt: “Kleur de klank – Doe de kleur weerklinken – Breng de tonen voort en zorg dat ze overgaan in kleurschakeringen die op hun beurt klanken voortbrengen – Zo zal alles gezien worden als één." Dit zijn niet alleen maar woorden, dit heb ik daadwerkelijk mogen ervaren bij het onderzoek naar de helende werking van klankzang, beschreven in de herziene druk van ‘De subtiele kracht van klankzang’.

De straal van de intuïtie

De vierde straal van Harmonie en Schoonheid is de straal van intuïtie, en van het in harmonie brengen. We kunnen deze straal zien als de zuiveraar en de voortbrenger van volmaaktheid. Een zuiver type van een straal bestaat echter nog niet, dus een volmaakte uitdrukking van de eigenschappen van een straal zullen we dan ook niet vinden. Want al zijn we ons wel al bewust van de energieën en krachten waarin wij bestaan, ons uit materie opgebouwde lichaam is nog niet optimaal aangepast, waardoor we te maken hebben met begrenzingen, die ervoor zorgen dat we niet in staat zijn ons op veel van de energie af te stemmen. We zien dan dat de uitwerking van de kracht van een straal, die door onvolmaakte vormen werkt, verwrongen en beperkt is, en daardoor verkeerd gebruikt wordt. Vandaar dat het van groot belang is in deze tijd alles in het werk te stellen om ons lichaam bewust en van binnenuit tot een onbelemmerd kanaal van de ziel te maken, zodat die een zuiver voertuig van de geest kan zijn. In het geval van de techniek van de vierde straal geldt dan dat de kracht van klank geestelijk scheppend gaat werken en de materie uiteindelijk naar dit geestelijke ontwerp wordt gevormd.

Titia ten Bosch

Pionier en auteur op het gebied van klank in relatie met bewustzijn - Mediator tussen kosmos en aarde. Initiator AVERANA-KLANK

Geef een reactie