De evolutie van de schepping

De evolutie van de schepping is de titel van een thema dat ogenschijnlijk twee afzonderlijke begrippen omvat. Het woord evolutie roept over het algemeen direct de gedachte aan Darwin en zijn natuurwetenschappelijke evolutietheorie op.…

1 Reactie

Astrologie, esoterisch gezien

De titel 'Astrologie, esoterisch gezien' doet al vermoeden dat dit artikel over astrologische verhoudingen gaat die van invloed zijn op de ziel. In het algemeen is astrologie de wetenschap die zich bezighoudt met…

0 Reacties

Het gebruik van ons denkvermogen

Het gebruik van ons denkvermogen is voor ons mensen noodzakelijk om uiteindelijk aansluiting te vinden op het universele bewustzijn of denkvermogen. Hierdoor wordt het mogelijk door innerlijke kennis te beseffen dat we op…

1 Reactie

Gezondheid!

Gezondheid! is een veel gehoorde wens, waaruit we zouden kunnen opmaken dat gezond zijn voor velen nog het grootste goed in het leven is. We heffen het glas op onze gezondheid, roepen proost…

0 Reacties

Harmonisch versus onharmonisch

Harmonisch versus onharmonisch geeft duidelijk een van de vele tegenstellingen weer waar we dagelijks mee te maken hebben. Of we harmonisch of onharmonisch denken en spreken, ons uitdrukken in muziek en andere kunstvormen,…

0 Reacties

De eenvoud van esoterie

De eenvoud van esoterie leren we kennen vanaf het moment dat we beseffen dat we deel uitmaken van een immens groot, samengesteld geheel, waarin alles bestaat. We spreken dan over de veelheid in de eenheid.…

2 Reacties

De betekenis van groepswerk

De betekenis van groepswerk is sterk aan het veranderen. Tussen de werkwijzen van groepen uit het verleden en de door de nieuw gevormde groepen ontwikkelde methodes bestaat een wezenlijk verschil. Gaan we terug in…

0 Reacties

Telepathische wisselwerking

Telepathische wisselwerking vinden we overal in het heelal. En willen we in zijn algemeenheid iets begrijpen van de werking van telepathie, dan is kennis van het etherische lichaam noodzakelijk, evenals het besef dat…

0 Reacties

Opvoeding en onderwijs

Opvoeding en onderwijs heeft ieder mens nodig om te kunnen uitgroeien tot een verantwoordelijke wereldburger. Daar zal iedereen het over eens zijn. Maar hoe we dat wereldwijd optimaal vorm kunnen geven, blijft nog…

0 Reacties

De kunst van genezen

De kunst van genezen is in wezen oordeelkundig gebruik maken van met liefde en kennis gerichte energie. Energieën, die door onze planeet circuleren en het totaal zijn van de zeven stralen, worden bij…

0 Reacties

Het probleem van uitsluiting

Het probleem van uitsluiting vinden we op alle gebieden en over de hele wereld. Kijken we naar de geschiedenis dan zien we dat godsdiensten zich er al eeuwenlang schuldig aan maken, en dat tegenwoordig deze…

0 Reacties

Waar komt hooggevoeligheid vandaan?

“Waar komt hooggevoeligheid vandaan?” Een reële vraag die we ons kunnen stellen naar aanleiding van dit steeds vaker en zeker niet toevallig voorkomende verschijnsel. De toenemende gevoeligheid kunnen we zien, wanneer we het in…

0 Reacties

Liefdevolle aandacht doet wonderen

Liefdevolle aandacht doet wonderen. Liefdevolle aandacht verbindt. Liefdevolle aandacht werkt evoluerend en brengt alles wat zich voordoet op een hoger plan. Waar we in ons denken scheidend werken, trekt liefdevolle aandacht altijd aan,…

0 Reacties

De pionier en de academicus

De pionier en de academicus zijn samen in de moderne wetenschappelijke wereld meer dan goud waard. Dit durf ik met zekerheid te zeggen, omdat de ervaring leert dat deze unieke samenwerking tot wederzijdse…

0 Reacties

Dat waren alle artikelen... Afbeeldingen door Vincent ten Bosch

niets meer te laden...